S. IRENA DZIEWAŁTOWSKA-GINTOWT
  - WZÓR EUCHARYSTKI


  Irena kandydatka

  Powyższa refleksja dotyczy osobistego charyzmatu s. Ireny Dziewałtowskiej-Gintowt, który odczytałam w odniesieniu do duchowości i charyzmatu Zgromadzenia Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii. O. Joachim Bar, promotor i redaktor książki: "Miłość nie zna miary", dał takie świadectwo o dzienniku duchowym s. Ireniy: "siostra Irena w ostatnich czterech latach swego życia zakonnego w Zgromadzeniu, pozostawiła ciekawe pisma odnoszące się do jej życia wewnętrznego, zachowane dzięki jej spowiednikowi ks. Władysławowi Bakalarzowi i przełożonym zakonnym."

  CZYTAJ WIĘCEJ
  CHARYZMAT ODCZYTANY PRZEZ SIOSTRĘ IRENĘ


  Treść Dziennika duchowego siostry Ireny pozwala nam rozpoznać szczególny rys jej duchowości jakim jest zjednoczenie z Jezusem Eucharystycznym w każdej chwili życia, bez względu na to, co w danym momencie czyni.

  Całe jej życie było WSPÓŁOFIAROWANIEM siebie Bogu Ojcu wraz z Jezusem Chrystusem za zbawienia każdego człowieka i świętość kapłanów.
  Modlitwa, codzienna posługa zgodnie z powierzonym jej obowiązkiem i relacje z drugim człowiekiem siostry Ireny odzwierciedlają styl życia Jezusa Chrystusa - ukrytego, pokornego, cichego i wydającego się nieustannie ludziom w Ofierze Miłości.

  Szczególnym rysem duchowości siostry Ireny jest również MODLITWA WSTAWIENNICZA. Nieustannie trwając w obecności Hostii wzniesionej w rękach kapłana, "kładła" na patenę wszystkie sprawy świata i poszczególnego człowieka. Świadoma ceny przelanej Krwi Chrystusa za nasze zbawienie "wylewała" ją na spotykanych ludzi, a szczególnie na kapłanów i grzeszników. Nazywała siebie szafarką Przenajdroższej Krwi.

  Wraz z tym darem dostrzegamy jej UKRYCIE I POKORĘ. Cierpiała przede wszystkim duchowo i o takie właśnie cierpienie prosiła Jezusa. Jej nieustanne trwanie w obecności Jezusa Eucharystycznego i "przynoszenie" do Niego wszystkich ludzi, znane było tylko jej i Jezusowi.

  CZYTAJ WIĘCEJ
  SENTENCJE WYRAŻAJĄCE
  CHARYZMAT ŻYCIA S. IRENY


  1. Miłość mierzy się iloczynem cierpień

  2. W CZASIE KONSEKRACJI KŁADĘ DUSZĘ NA RĘCE KAPŁANA, BY MNIE PRZEMIENIŁ W HOSTIĘ OFIARNĄ

  3. A w czasie wzniesienia Hostii rzucam pod stopy Jezusa cały świat Boską Krew i kocham, wielbię, cierpię i wynagradzam Wtedy czuję się malutką, a zarazem bardzo wielką, bo mogę objąć cały świat - a nawet Tego, Który ten świat stworzył.

  4. Czuję się słabiutką, a zarazem i tak bardzo silną, bo mogącą ogrom miłosierdzia Bożego przelać na cały świat.

  5. Całą pustkę mej duszy, całą walkę ZANURZAŁAM W KIELICHU I Z BOSKĄ KRWIĄ zlewałam na konfesjonał... i byłam szczęśliwa. Niech cierpię, byleby tam łaska spływała....

  PREZENTACJE

  WSPÓŁOFIAROWANIE

  MODLITWA WSTAWIENNICZA

  UKRYCIE I POKORA

  WALKA DUCHOWA

  CZYTAJ WIĘCEJ
odsylacz

© Charyzmat