KLIPY DO POBRANIA


  Siostra Irena

  Jej życie można streścić w słowach:


       DZIĘKCZYNIENIE
                 UWIELBIENIE
                                POKORA
                                     UKRYCIE


  Niniejsza strona poświęcona jest zgłębianiu Jej osobistego charyzmatu, który odczytała w odniesieniu do duchowiści i charyzmatu Zgromadzenia Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii. Siostra Irena w ostatnich czterech latach swego życia zakonnego w naszym Zgromadzeniu , pozostawiła ciekawe pisma odnoszące się do jej zycia wewnętrznego, zachowane dzięki jej spowiednikowi ks. Władysławowi Bakalarzowi i przełożonym zakonnym.
  Dziennik duchowy s. Ireny jest pożyteczną lekturą dla osób zakonnych i kapłanów. Również osobom świeckim poszukujacym wskazań na drodze do Boga, notatki s. Ireny pomogą zrozumieć i wyjaśnić wiele kwestii, bo s. Irena zasadniczo uświęcała się w życiu świeckim, a tylko cztery lata spędziłą w zakonie.
  Notatki odnoszące się do przeżyć religijnych prowadziła s. Irena od wczesnej młodości, gdy zaczęła systematycznie pracować nad sobą i pragnęła skuteczniej korzystać z kierownictwa duchowego. Pewna jest rzeczą, że nakazał prowadzić je ks. Wincenty Łaban, gdy był jej spowiednikiem w Liddzie, a więc, gdy s. Irena liczyła ok. 15 lat. Ponowili ten nakaz następni spowiednicy, m. in. Władysław Bakalarz, marianin, gdy s. Irena wahała się i wzbraniała przed pisaniem swych wewnętrznych przeżyć.
  Zapiski były prowadzone zasadniczo dla zorientowania kierownika duchowego, ale także miały służyć autorce dla budzenia ufności w Bogu i dawać zachętę do wytrwania w chwilach słabości i pokus.
  Myśli swe notowała s. Irena w notesikach a potem w zeszytach formatu szkolnego. czyniła to na bieżąco z podaniem miejsca i czasu, dlatego odznaczaja się bezpośredniością i żywością stylu. Czasem sięgała s. Irena w doświadczenia z poprzednich lat, aby wyjaśnić spowiednikowi niektóre sprawy. Stąd mamy nieraz ciekawe szczegóły autobiograficzne.

  Dane biograficzne i pisma s. Ireny wskazują, że mamy do czynienia z osobą całkowicie oddaną Bogu, świadomie dążącą do doskonałości, naśladującą w wierności Bogu i w ofierze św. Teresę od Dzieciątka Jezus, osobę trawioną miłoscią dusz ludzkich, oddającą się na ofiarę, aby uprosić świętość kapłanów i nawrócenie grzeszników.
  Siostrę Irenę zrozumie tylko ten, kto wgłębi się w miłość Pana jezusa okazaną na Golgocie, kto docenia wartość duszy ludzkiej i kto wie, że w Mistycznym Ciele Chrystusa jakim jest Kościół, poszczególni członkowie mogą wzajemnie wpływać na siebie i przyczyniać się do wzrostu jego świętości.

  O. Joachim Roman Bar OFMCon
  Warszawa, dnia 8. IX. 1980r.

  Irena kandydatka MODLITWA ZA PRZYCZYNĄ
  SIOSTRY IRENY


  Panie Jezu żyjący w Eucharystii, uwielbiam Twoją uświęcającą obecność i bezmiar miłości, jaki objawiłeś w Misterium Twojej Męki, Śmierci i Zmartwychwstania. Za wstawiennictwem służebnicy Twojej siostry Ireny, która nieustanie trwała w Twojej obecności i współcierpiała z Tobą w postawie ukrycia i pokory, polecam Ci każdego człowieka, który zagubił się na drogach tego świata. Proszę Cię również o świętość kapłanów, o łaskę nawrócenia tych, którzy sprze-niewierzyli się łasce powołania i stają się powodem zgorszenia. W szczególny sposób proszę o łaskę......, dla uwielbienia Twojej chwały oraz pomnożenia wiary, nadziei i miłości w sercu każdego człowieka.

  Amen.  Do prywatnego odmawiania
odsylacz

© Charyzmat